Contact

+4 021 231 09 04 office@ager.ro

Intelligent Transportation Systems

Sistemele de transport modern includ o suită largă şi în permanentă dezvoltare de tehnologii şi aplicaţii: de la informaţii despre trafic în timp real, bilete electronice, la contorizarea automată a numărului de pasageri și previziuni de trafic bazate pe inteligență artificală.

Transformarea rețelei de transport a unui oraș într-un sistem inteligent oferă beneficii pe multiple planuri:

 • creșterea veniturilor,
 • contribuție activă la ridicarea nivelului de viață din municipiu și a percepției cetățenilor asupra preocupării autorității pentru buna gospodărire,
 • catalizator pentru o viață economică sănătoasă a municipiului,
 • îmbunătățirea eficienței și a performanței operaționale a rețelei de transport, în special datorită reducerii costurilor,
 • sporirea mobilității și confortului pasagerilor,
 • creșterea gradului de utilizare a sistemului de transport.

Componentele sistemului de transport modern includ:

Localizarea automată a vehiculelor

Tehnologia de localizare automată a vehiculelor este folosită pentru a monitoriza vehiculele de transport în timp real prin utilizarea de echipamente GPS, informația despre localizarea acestora fiind transmisă centrului de control. Beneficii:

 • Îmbunătățirea sistemului de control, prin urmărirea fișelor de traseu și prin acoperirea traseelor în mod corespunzator.
 • Îmbunătățirea siguranței. În caz de urgență centrul de control al traficului transmite instantaneu locația vehiculului către responsabilii cu intervenția.

 • Îmbunătățirea calității serviciilor. Creează premizele pentru informarea pasagerilor în timp real asupra locației și orei de sosire a următorului vehicul.
 • Îmbunătățirea sincronizării cu alte sisteme de transport.

Sistemul de informații în timp real pentru pasageri

 • Un grad ridicat de informare contribuie la creșterea nivelului de încredere și confort în utilizarea sistemului de transport, în siguranța unei călătorii lipsite de stres care are loc conform planificării anterioare.
 • Afișarea informațiilor în timp real îmbunătățește calitatea serviciilor, întârzierile și probleme de fiabilitate sunt luate în considerare iar pasagerilor le sunt oferite informații exacte.
 • Confortul și nivelul de încredere al pasagerilor contribuie la creșterea folosirii serviciului de transport.

Bilet electronic

Biletul electronic reprezinta o platformă fiabilă și robustă ce oferă călătorilor încredere, modalități multiple de plată și administrează structuri tarifare diferite. Biletele electronice sunt ușor de folosit, pot fi achiziționate și reîncărcate în puncte diferite: acasă, prin intermediul internetului, la chioșcuri sau în autobuz. În cazul în care un călător pierde cardul sau acesta îi este furat aceste este anulat. Achiziționarea biletelor reprezintă procesul critic în ceea ce privește relația între pasager și transportul public. Prin simplificarea modului în care se realizează această operațiune se sporește confortul pasagerilor și se cresc în același timp veniturile.

Sistemul de bilet electronic este format din validatoare de card, echipamente mobile destinate controlorilor, echipamente din chioşcuri, pachete software şi carduri.

Biletelor electronice scad costurile de printare, costurile asociate mentenaței echipamentelor, costurile cu distribuția, rata de eroare și oferă: informații despre traficul de pasageri, despre gradul de încărcare a autobuzelor, despre preferințele pasagerilor având impact asupra calității serviciilor oferite clienților.

Administrare flotă

Gestiunea operațională a reviziilor periodice, ITP-uri-lor, a anvelopelor de vară/iarnă, a asigurarilor de tip RCA, inclusiv a datelor de expirare și a costului asigurărilor, gestiunea combustibilului consumat pe fiecare autovehicul sunt câteva din beneficiile folosirii unui sistem de management a parcului auto.

Alte beneficii:

 • Managementul reparațiilor, inclusiv identitatea conducătorului auto responsabil: în garanție; daune acoperite de societățile de asigurări; post-garanție.
 • Gestiunea programarilor constatării daunelor în centre agreate de asigurator în baza solicitărilor transmise de beneficiar.

Sisteme de supraveghere video

Sunt montate atât la bordul vehiculelor cât și în stații sau de-al lungul rutelor, pot fi echipate cu microfoane și semnale de alarma activate de pasageri. Centru de control monitorizează de la distanță vehiculele, stațiile și rutele și:

 • asigură un timp de răspuns îmbunătățit în caz de asistență sau urgență,
 • determină cele mai eficiente metode de răspuns prin monitorizarea continuă a situației,
 • contribuie la creșterea sentimentului de siguranță al pasagerilor prin reducerea vandalismului și a criminalității.

Alte sisteme: Informații comerciale și publicitate

Sistemul afișează imagini, filme sau informații, prin intermediul monitoarelor tip LCD instalate în cadrul stațiilor sau în interiorul vehiculelor. Principalul beneficiu este creșterea veniturilor obținute din publicitate dar crește și gradul de satisfacție al clienților prin oferirea unor servicii de transport superioare.

Alte sisteme: Contorizarea automată a numărului de pasageri

Senzorii montați la ușile de acces înregistrează îmbarcările /debarcările pasagerilor la fiecare oprire și furnizează date despre numărul total de pasageri care folosesc vehiculul. Sistemul creează înregistrări electronice la fiecare oprire, înregistrări care cuprind locația, data și ora opririi, timpul cât ușile au stat deschise, numărul total de pasageri care coboară / urcă. Se realizeaza statistici zilnice care permit corelarea numărului de calatori cu cel al numarului de bilete utilizate. Descărcarea datelor se poate face în garaje sau în timp real.