Contact

+4 021 231 09 04 office@ager.ro

Securizarea mediului IT

Soluții pentru identity management și gestionare a drepturilor de acces

Odată cu sporirea complexității proceselor de afaceri derulate, pentru păstrarea siguranței în desfășurarea activității devine deseori necesară o rafinare a drepturilor de acces la date și aplicații, ținând cont de rolul în organizație și de proiectele în lucru. Soluțiile de identity management și access control propuse de AGER pot realiza o gamă vastă de grade de securizare, AGER deținând instrumentele și know-how-ul necesar pentru a satisface chiar și cele mai exigente cerințe.

Sistemele de Security Information Management:

Realizează preluarea log-urilor privind utilizarea diferitelor sisteme, pe multiple nivele ale arhitecturii IT (rețea, sistem, baze de date, aplicație, etc),
Permit analiza ulterioară a acțiunilor ce au concurat la apariția incidentelor de securitate și raportări de îndeplinire a cerințelor (compliance reporting).

Sisteme de prevenire, monitorizare și detectare a incidentelor de securitate

Chiar și în situația gestionării corespunzătoare a drepturilor de acces, păstrarea unei evidențe a activității diferiților angajați proprii sau a echipelor externe ce contribuie la derularea proiectelor este o cerința a oricărui organism de auditare a securității IT. AGER propune beneficiarilor săi soluții de securitate ce susțin atât procesele de monitorizare cât și identificarea automată a succesiunilor de evenimente corespunzătoare unor activități potențial frauduloase, realizând notificarea proactivă a personalului propriu cu sarcini de securitate IT.

#Realizează analiza în timp real a log-urilor privind utilizarea diferitelor sisteme,
#Semnalează activitățile care au un tipic apropiat de o tentativă de fraudă, împreună cu o clasificare privind gradul de periculozitate și încredere

Sisteme de tip IDS/IPS

Activitatea IT poate fi puternic afectată fără o soluție de protecție împotriva multitudinii de tipuri de cod malițios (viruși informatici, worms, trojan horses, spyware, adware, atacuri Dos etc.). Fără o filtrare proactivă a traficului la granița dintre rețeaua privată și Internet, menținerea unui mediu IT funcțional și necontaminat ar fi imposibil de realizat. AGER cooperează cu producătorii de marcă pentru dispozitive performante de tip IDS/IPS fiind în măsură nu numai să va consilieze privind alegerea tehnologiei potrivite dar și să va asiste în implementarea și rafinarea setărilor și politicilor de securitate optime în condițiile specifice ale mediului IT propriu.

Sisteme de protecție Anti-Virus, firewall și filtrare a traficului de date

Asigurăm infrastructurii companiei dumneavoastră protecție completă anti-malware, printr-o singură suită de aplicații integrate care funcționează perfect pe orice tip de platformă. Fiecare stație de lucru, laptop, server de fișiere, server de e-mail, gateway de Internet sau smartphone dispune de o protecție completă, oferindu-vă deplină încredere că rețeaua dumneavoastră este securizată, fie că sunteți la birou, în mișcare sau acasă.