Contact

+4 021 231 09 04 office@ager.ro

Profit ERP

Soluţii pentru performanţă: Profit înseamnă echilibru, flexibilitate şi experienţă

Experţii din domeniul analizei investiţiilor în tehnologie informatică au ajuns la concluzia că resursele IT deţinute de o companie cresc avantajele competitive, devenind din ce în ce mai mult un puternic element de diferenţiere, pe măsură ce concurenţa globală se intensifică. De aceea, considerăm că alegerea unei soluţii potrivite şi a unui partener de încredere în implemenerea soluţiilor IT este o decizie strategică ce conferă siguranţă şi planifică succesul.

AGER Business Tech este Microsoft Gold Certified Partner, având multiple competenţe pentru tehnologiile Microsoft şi o bună experienţa de dezvoltator al soluţiilor de management pentru companii importante. Profit este soluţia de tip ERP, rezultatul unui proces de dezvoltare elaborat, bazat pe cele mai inovative tehnologii Microsoft.

Profit – este soluţia software pentru managementul informatic dezvoltată de AGER.

Într-o lume în continuă schimbare, în care progresul este rapid şi determinant, iar tehnologiile şi performanţele sunt decisive, Profit oferă puterea şi siguranţa unui management de succes. Soluţia se adresează companiilor mici şi mijlocii şi oferă suport pentru administrarea inteligentă a resurselor companiilor.

Echilibru

experianta

Suita de aplicaţii Profit oferă un echilibru puternic între funcţionalităţile standard ale unui sistem pentru administrarea resurselor şi funcţionalităţile foarte specifice beneficiarilor săi din domenii de activitate diverse: leasing, creditare, servicii financiare, distribuţie, curierat, servicii, turism, etc.

Beneficiind de viteză mărită, stabilitate sporită şi securitate avansată, Profit propune beneficiarilor săi, într-o manieră accesibilă şi intuitivă, o listă cuprinzătoare de funcţionalităţi care sprijină managementul resurselor companiei.

Flexibilitate şi eficienţă

Profit ERPFlexibilitatea şi durata scurtă a implementării fac din Profit un sprijin excelent pentru creşterea productivităţii, reducerea riscurilor şi maximizarea performanţelor. Conceptul central al soluţiei face din Profit, simultan, o soluţie standardizată şi flexibilă, pregătită să răspundă necesităţilor de administrare a companiilor mici şi mijlocii.

Profit este concepută ca o suită de module principale (Gestiune, Vanzare, Financiar, Contabilitate), cărora li se adaugă module sau funcţionalităţi specifice tipului de activitate desfăşurată de beneficiar. Aceste funcţionalităţi sunt cuprinse în pachetele standard oferite (Mijloace fixe, Leasing, Creditare, Colectare debite, Productie, Service, Bugete), dar pot fi dezvoltate în mod specific pentru necesităţile clientului. Prin acest sistem de configurare, clienţii Profit beneficiază de acele funcţionalităţi de care au nevoie, la un raport preţ-performanţă ideal. Rezultatul obţinut este o aplicaţie care poate fi implementată într-un timp minim şi cu resurse reduse.

Experienţă

Soluţia software integrată de gestiune economică şi management informatic, Profit, este dezvoltată pe tehnologia .Net Framework si Microsoft SQL Server si reprezintă un mediu total integrat care asigură suportul complet pentru gestionarea eficientă a unei companii. Bazele tehnologice foarte moderne asigură un produs performant, ultra-modern şi inovator.

Descarca Profit ERPModulul Financiar - Profit ERP
Modulul asigură controlul financiar al informaţiei şi permite culegerea şi prelucrarea datelor referitoare la tot ce înseamnă mişcare financiară în cadrul organizaţiei.

INTEGRARE: Modulul financiar este complet integrat, beneficiind de informaţiile înregistrate în toate modulele comerciale.

FLEXIBILITATE: Aplicaţia poate fi configurată pentru a răspunde cerinţelor actuale, putând fi ulterior reconfigurată conform noilor cerinţe ale afacerii.

PRODUCTIVITATE: Prin optimizarea procesului de culegere şi prelucrare a datelor, precum şi a mecanismului de raportare a acestora (datorită algoritmilor financiari complecşi utilizaţi), se asigură un grad ridicat al productivităţii, pentru activitatea de gestionare a informaţiilor financiare ale organizaţiei.

RAPORTARE: Aplicaţia beneficiază de capabilităţi puternice de raportare, atât prin existenţa rapoartelor predefinite, cât şi prin posibilitatea de a extinde la cerere acest set.

Caracteristici Dominante

 • Evidenţa financiar-contabilă completă şi complexa
 • Organizarea flexibilă pe centre de cost definite arborescent
 • Omogenizarea valutei tranzacţiilor prin intermediul valutei de referinţă
 • Calculul câştigurilor şi pierderilor la sfârşitul unei perioade
 • Configurarea şi definirea băncilor şi conturilor bancare în diverse valute
 • Realizarea rapoartelor de cash-flow în varianta restrânsă sau detaliată
 • Crearea de note contabile pentru plăţi şi facturi în vederea înregistrării şi publicării în contabilitatea generală
 • Re-evaluarea lunara a documentelor financiare
 • Export in format excel, word si pdf

Detalii

Raportare

Oferă rapoarte standard care permit obţinerea rapidă şi într-o formă uşor de analizat a informaţiilor financiar contabile. Asigură concordanţa strictă a rezultatului prelucrărilor informatice cu prevederile actelor normative care le reglementează.

Furnizori

Stochează informaţii detaliate despre furnizori, inclusiv condiţiile de achiziţie, de plată şi de prelucrare a facturilor. Gestiunea furnizorilor din modulul financiar permite furnizarea de răspunsuri precise şi rapide la cererile acestora.

Plăți

Modulul pune la dispoziţie posibilitatea achitării furnizorilor cu diverse devize, atât punctual – factură cu factură, cât şi automat – achitând toate facturile scadente (în ordinea scadenţei) în limita valorii documentului de plată. Se poate programa automat plata facturilor pentru a reduce această sarcină administrativă.

Clienți

Gestiunea clienţilor este un instrument flexibil care poate răspunde necesităţilor companiei privind activităţile de încasare ale clienţilor. Modulul asigură urmărirea interactivă, în timp real, a datoriilor clienţilor, făcând încasarea mai eficientă şi eliminând erorile.

Încasări

Prin folosirea formularului de introducere a încasărilor, se pot corela încasările cu facturile, se pot crea ajustări şi cere plăţi suplimentare din partea clientului. Se pot urmări penalităţile, discount-urile, diferenţele de curs valutar la fiecare încasare, acestea putând fi facturate sau anulate, decizia aparţinând utilizatorului.

Administrare Lichidități

Administrarea lichidităţilor este vitală în vederea utilizării capitalului şi minimizării datoriilor clienţilor rău platnici. O bună administrare a lichidităţilor asigură stabilitate financiară şi diminuează costul total al cheltuielilor operaţionale. Aplicaţia contribuie la preîntâmpinarea blocajului financiar (datorat lipsei momentane a lichidităţilor) şi prin compensarea datoriilor între parteneri, clienţi şi furnizori.

Administrare Valute

Documentele financiare pot fi introduse în orice valută, iar sumele vor fi transformate automat în moneda naţională şi într-o valută de referinţă, atât pentru a omogeniza sumele într-o valută neinflaţionistă cât şi pentru a menţine procesul de verificare a tranzacţiilor în diferite valute.

Deconturi Angajați

Modulul asigură urmărirea interactivă în timp real a soldurilor angajaţilor, făcând activitatea financiară în acest domeniu mai eficientă şi eliminând erorile. Permite acordarea de avansuri spre decontare în diverse valute, permiţând justificarea lor într-un sistem multivalutar.Profit-ERP_modulul_gestiune
Modulul vă ajută să controlaţi şi să eficientizaţi operaţiunile de administrare a stocurilor, astfel încât să vă puteţi concentra asupra îmbunătăţirii strategice a proceselor de aprovizionare.

Avantaje

gestiune

 • Permite urmărirea întregului proces de business, de la aprovizionare la vânzare
 • Pune la dispoziţie instrumente necesare creării propriei structuri de organizare a gestiunilor
 • Urmărirea stocurilor poate fi făcută aplicând una dintre metodele de calcul: FIFO, LIFO, CMP (Costul Mediu Ponderat)
 • Toate operaţiunile realizate din interiorul modulului Gestiune au efecte în sistemul de înregistrare contabilă al companiei
 • Generarea situaţiilor şi rapoartelor într-o valută de referinţă

Caracteristici Dominante

 • Asigură gestiunea prin depozite multiple pentru categorii diverse de articole: materii prime, mijloace fixe, produse finite.
 • Permite o înregistrare foarte precisă a articolelor din gestiune prin opţiuni de descriere şi grupare în clase de articole, prin proprietăţi definite de utilizator.
 • Permite legături cu siturile web ale companiei astfel încât un nou produs să devină vizibil clienţilor în cel mai scurt timp.
 • Realizează conexiuni multiple între sistemele de înregistrare a articolelor în cadrul companiei dumneavoastră şi partenerii dumneavoastră.
 • Export in format excel, word si pdf

Detalii

 • Grupează depozitele în depozite de materii prime, mijloace fixe, produse finite
 • Defineşte unităţi de măsură multiple pentru operaţiuni diverse de conversie automată, dezasamblare, etc.
 • Defineşte complet articolele prin înregistrări referitoare la descrierea fizică, stoc disponibilitate (rezervări, unitate măsură, cost standard sau mediu ponderat), caracteristicile speciale referitoare la conturile contabile, proprietăţile extinse specifice clasei de articole din care face parte.
 • Realizează conectarea cu sistemele de codificare ale furnizorilor
 • Facilitează publicarea pe situri web a articolelor în promoţie
 • Facilitează gruparea articolelor în funcţie de diverse caracteristici şi realizarea filtrărilor sau grupărilor articolelor din gestiune
 • Defineşte proprietăţi comune grupelor de articole, precum:denumire clasa, tip (numar, data, text), valoarea maximă şi valoarea implicită
 • Lansează comenzi de achiziţie către un anumit furnizor, specificând detalii de livrare (data, alte specificaţii)
 • Afişează totaluri pentru comenzi valide-livrate, şi calendar al livrărilor cu posibilitatea selectării datelor
 • Acoperă toate situaţiile de facturare (achiziţie, înregistrare taxe, proces verbal) şi generează datorii în sitemul contabil
 • Încarcă stocuri şi generează loturi
 • Permite vizualizarea de tip calendar şi afişează valoarea totală
 • Se pot emite listele de inventar pe depozite
 • Generează bonuri de predare şi bonuri de consum
 • Generează avizul de însoţire a mărfii şi oferă suport pentru transferul fizic dintr-un depozit în altul
 • Produce efecte în sistemul contabil al companiei
 • Generează documentele vamale necesare pentru diferite situaţii şi regimuri
 • Permite realizarea interogărilor de stoc, a listărilor şi filtrărilor în funcţie de necesităţi
 • Permite gestionarea numerelor seriale la toate articolele
 • Genereaza situatii pentru Intrastat si pentru ORDA – copia privata
 • Permite gestionarea si urmarirea desfasurarii contractelor incheiate cu partenerii, clienti si furnizori
 • Permite gestionarea si urmarirea desfasurarii proiectelor complexe pe tot fluxul de businessProfit-ERP_modulul_contabilitate[1]

Modulul vă sprijină în repartizarea pe conturi a tuturor documentelor şi operaţiunilor contabile.

FLEXIBILITATE: prin configurare facilă răspunde cerinţelor actuale şi viitoare ale companiei.
PRODUCTIVITATE SPORITĂ: datorită folosirii notelor contabile repetitive, standard, de stornare şi bazate pe formule de conversie valutară automată.

Avantaje

 • Defineşte planul detaliat de conturi.
 • Preia note contabile generate de documente din celelalte module (exemplu: Gestiune, Management Financiar).
 • Realizează căutări ale notelor contabile după diverşi parametri.
 • Pune la dispoziţia utilizatorilor rapoarte contabile diverse: balanţă, bilanţ contabil, cont profit şi pierderi.

Caracteristici Dominante

 • Colaborează cu toate celelalte module ale soluţiei şi înregistrează toate efectele contabile ale operaţiunilor efectuate în acestea.
 • Organizează activitatea contabilă prin definirea planurilor de conturi cu un nivel de detaliere ridicat.
 • Permite elaborarea rapoartelor contabile standard şi personalizate.
 • Facilitează obţinerea analizelor contabile bazate pe documente standard.
 • Export in format excel, word si pdf

Detalii
Conturi Contabile – Definire plan de conturi
Defineşte planul de conturi detaliat pe o structură arborescentă formată din clase şi grupe sintetice şi analitice.

Conturi Contabile – Tipuri de Conturi

 • Conturile contabile sunt organizate în clase, grupe, conturi sintetice, conturi analitice.
 • Conturile analitice pot avea mai multe niveluri.

Note Contabile – Introducere Note

 • Pot fi introduse manual sau pot fi generate de documente din celelalte module.
 • Sunt uşor de citit şi vizualizat datorită interfeţei adaptate modului uzual de scriere a notelor în contabilitate.
 • Conţin informaţii generale şi detaliate referitoare la: tipul tranzacţiilor (înregistrare datorie, descărcare gestiune,etc.), debit/credit, distribuirea pe conturi (unu la unu, unu la mai mulţi, mai mulţi la unu).

Note Contabile – Căutare Note

 • Căutarea unei note se poate realiza după numărul şi data notei sau după documentul care a generat-o, cu afişarea numărului de rezultate ale căutării.
 • În cadrul perioadei curente, notele greşite pot fi refăcute.

Închidere/Deschidere Perioadă

 • Crează solduri în baza de date pentru următoarea perioadă.
 • Poate realiza redeschiderea perioadei pentru ultima perioadă închisă.

Cote TVA

 • Permite alocarea de cote de TVA tranzacţiilor realizate.
 • Conţine valori implicite şi permite configurarea valorilor specifice.
 • Închiderea automata a conturilor de tva si a conturilor de venituri si cheltuieli.

Rapoarte Contabile
Generează rapoarte contabile diverse:

 • Fişă cont operaţii diverse, fişă cont parteneri
 • Jurnal pentru cumpărări, jurnal pentru vânzări
 • Registru jurnal sintetic
 • Carte mare şah, balanţă, bilanţ contabil, cont profit şi pierderi
 • Indicatorii economico-financiari
 • Inchiderea automata a conturilor de tva si a conturilor de venituri si cheltuieliProfit-ERP_modulul_vanzare[1]

Modulul vă sprijină pentru creşterea calităţii serviciilor oferite clienţilor dumneavoastră.

CONTROLUL CALITĂŢII SERVICIILOR: permite verificarea disponibilităţii produselor şi efectuarea de rezervări în stoc.

CONTROLUL COMENZILOR DE VÂNZARE: prin definirea unui ciclu flexibil de comenzi care satisfac cerinţele standard de validare ale companiei dumneavoastră.

CONTROLUL PREŢURILOR ŞI DISCOUNTURILOR: datorită regulilor de preţuri şi discounturi standard la nivel de companie.

CONTROLUL RETURURILOR: prin reguli şi metode de prelucrare a retururilor, se integrează cu celelalte module care preiau rezultalele operaţiunilor de retur.

Caracteristici Dominante

 • Generează automat notele contabile specifice fiecărei tranzacţii de tip vânzare.
 • Realizează urmărirea comenzilor şi contractelor ţinând cont de planul livărilor de marfă, al facturilor emise şi al încasărilor efectuate.
 • Permite asocierea centrului de profit de unde s-a realizat facturarea.
 • Actualizează în timp real stocurile şi soldurile clienţilor.
 • Oferă sprijin în generarea rapoartelor prin proceduri simple.

sales

Detalii

Valori Implicite

Permite introducerea informaţiilor implicite în comenzi preluate din surse diverse: clienţi, acorduri, liste de preţuri, etc. pentru procesarea rapidă a comenzilor şi cu acordarea drepturilor de modificare a acestora pentru utilizatori diferiţi.

Programarea Comenzilor

Comenzile sunt programate în funcţie de data disponibilităţii (se pot face rezervări ale liniilor de comenzi pentru realizarea grupării liniilor de comandă în vederea expedierii).

Controlul Comenzilor

Ciclurile de comandă permit definirea unor paşi standard ce trebuie parcurşi pentru ca funcţiunile proceselor de afaceri să se succeadă conform metodologiei companiei dumneavoastră.

Stabilirea / Ajustarea Preţurilor

Calculează rapid preţurile de vânzare şi aplica discounturi pentru orice linie de comandă chiar în timpul introducerii comenzii.

Permite stabilirea nivelurilor de control al preţurilor pentru utilizatori cu drepturi diferite în ceea ce priveşte stabilirea politicii de preţuri.

Credite şi verificarea lor

Permite atribuirea de credite la vânzare unei comenzi, unei linii de comandă, unui retur, sau unei linii de retur la oricâţi vânzători doriţi.

Se realizează în mod automat verificarea creditelor şi opreşte acele comenzi care încalcă regulile dumneavoastră de creditare.

Pot fi definite clase de clienţi cu profile diferite, specificându-se limita maximă pentru comenzi şi balanţa maximă de credit pe fiecare client.

Reguli de securitate

Oferă reguli de securitate diferite pentru diverşi utilizatori pentru controlul operaţiunilor de adăugare, ştergere, anulare comenzi, linii de retur, etc.

Valută Multiplă şi Impozitare

Permite introducerea unei comenzi / retur în orice valută definită ca validă precum şi să creaţi liste de preţuri în aceste valute.

Pot fi atribuite rate şi date de conversii la introducere în funcţie de diverse criterii.

Se pot aplica scutiri de taxe ale clienţilor, şi face estimarea acestora.

Comenzi de vânzare internă

Prin colaborarea cu modulul de Gestiune cererile interne pot fi procesate sub forma de comenzi de vânzare internă.

Configurare la cerere şi note

Permite configurarea de tip "alege la comandă" şi "asamblează la comandă"

Permite adăugarea de note text în format liber la comenzi, linii de comenzi, retururi şi linii de retururi.

Interfaţă deschisă pentru comenzile de vânzare

Importă comenzi (inclusiv verificare creditelor, reţinerile, aprobările, stabilirea preţurilor) din alte sisteme şi sunt administrate precum comenzile on-line.

Profit-ERP_implementari[1]

Proiecte Profit cu dezvoltări specifice

Atlassib Leasing – Companie înfiinţată în anul 1997, parte a Holdingului ATLASSIB, are sediul în Sibiu şi ocupă un loc important în topul judeţean al firmelor la categoria microîntreprinderi. Sistemul Profit utilizat este configurat pentru 22 utilizatori, având implementate următoarele module: leasing, management financiar, contabilitate, vânzări, mijloace fixe, salarii.

Eurotati IFN – Companie cu sediul în Botoşani, care acordă credite pentru persoane fizice şi juridice, precum şi servicii de leasing financiar. Sistemul Profit implementat oferă suport pentru activităţile de leasing şi creditare, fiind folosit de 5 utilizatori.

Fortuna Leasing – Companie cu sediul in Baia Mare, una dintre cele mai mari companii de leasing regionale. Utilizează sistemul Profit pentru leasing, având următoarea configuraţie pentru 12 utilizatori: management financiar, contabilitate, mijloace fixe, vânzări, salarii, leasing.

Korlea Invest – Filială a unuia dintre cei mai importanţi distribuitori de energie electrică din centrul şi sud-estul Europei. Profit oferă suport pentru administrarea informatică a companiei.

Next Capital – Companie de factoring, servicii profesionale de management al riscului şi de colectare a creanţelor. Soluţia implementată conţine modulele centrale pentru management financiar şi contabilitate ale soluţiei ERP Profit.

Pro Leasing – Importantă societate de leasing din judeţul Prahova, compania şi-a dezvoltat competenţe cheie în domeniul leasingului pentru achiziţia de autovehicule, autoutilitare, echipamente şi utilaje. Sistemul informatic Profit utilizat oferă suport pentru: leasing, creditare, management financiar, contabilitate, vânzări, mijloace fixe, salarii. Modulele de leasing şi creditare sunt folosite de 5 utilizatori.

Simplu Credit – Companie ce activează în domeniul microcreditării şi creditelor de consum pentru persoane fizice. Sistemul informatic Profit este configurat într-un pachet pentru creditare utilizat de 15 angajaţi ai companiei în domeniile: creditare, management financiar, contabilitate, mijloace fixe, salarii.

Duna Armătura – Companie furnizoare de materiale şi echipamente pentru reţele edilitare de apă şi canalizare. Beneficiază de un sistem Profit care oferă sprijin pentru administrare în domeniile: management financiar, contabilitate, mijloace fixe, salarii.

Nidera – Înfiinţată în anul 2002, filiala din România face parte din Nidera Group, o companie olandeză ce a luat fiinţă în 1920 şi care, în prezent, are subsidiare în peste 22 de ţări. Compania este un important broker de cereale de pe piaţa mondială. Sistemul Profit implementat acoperă domeniile management financiar, contabilitate, vânzări şi gestiune stocuri, fiind folosit de 5 utilizatori.

Download: Profit ERP


Profit Salarii&HR:

Intr-o lume in continua schimbare, in care progresul este rapid si determinant, iar tehnologiile si performantele sunt decisive, Profit Salarii&HR ofera puterea si siguranta unui management de succes.

Solutia se adreseaza companiilor mici si mijlocii si ofera suport pentru administrarea inteligenta a resurselor companiilor.

EFICIENȚĂ CRESCUTĂ: automatizarea proceselor de afaceri pentru departamentele personal/ normare-salarizare.

CALITATE SUPERIOARĂ: abordare complexa a procesului de luare a deciziilor care include facilitati puternice de cautare si analiza in procesele de recrutare, desfasurare si planificare a carierei.

Caracteristici

 • Asigură managementul activităților de proiect pentru asigurarea unui control riguros al costurilor cu personalul.
 • Asigură rapiditate și elimina erorile umane, prin implementarea unor algoritmi de calcul performanți.
 • Furnizeaza rapoarte complexe și raportări financiare pentru diverse scopuri: analize interne, rapoarte legale, etc.
 • Permite arhivarea și păstrarea istoricului datelor pentru obținerea în timp real a situațiilor informative.

Prin analizele disponibile, sprijină managementul companiei în realizarea prognozelor și luarea deciziil

Modulele incluse în aplicația Profit Salarii&HR:

Profit_Salarii

Resurse Umane – include lista posturilor interne, organigrama societatii (integrala si pe departamente), informatii cu privire la angajati (date personale, Abilitati - Limbi străine cunoscute/Studii/Cursuri, date de angajare), contracte de munca, posibilitatea de a crea baza de date cu informatii colectate in timpul proceselor de recrutare si selectie, Calcul Sume Net/Brut;

Operational – Modul dedicat calculelor salariale; include informatii cu privire la perioadele de lucru, pontaje si fise de pontaj (ore lucrate, ore nelucrate, ore suplimentare, invoiri), gestiune tichete de masa si bonuri cadou, fonduri speciale (ex. Fondul pentru persoane cu dizabilitati), majorari salariale, prime, retineri salariale, concedii (odihna, medicale, fara plata, etc.), gestionare plati

Rapoarte/ Situatii – Modulul ce permite extragerea rapida a informatiilor de genul raportari legale (de ex. Declaratia 112, stat de salarii);

Administrare – Administrare useri, datele societatii, centrele de cost, conturile contabile si lista bancilor;